top of page
Teenustingimused

1. Üldised tingimused

 

Käesolev leping ("Leping") sätestab tingimused, mille alusel BHT OÜ, (reg nr 14107871) aadressiga Toompuiestee 21, Tallinn, (edaspidi "veeb.site", "meie", "me") osutab veebilehe loomise ja hoolduse teenuseid ("Teenused") klientidele ("Klient", "teie"). Teenuste kasutamisel nõustute te käesoleva Lepingu tingimustega.

 

2. Teenuste osutamine

 

2.1 veeb.site loob ja haldab veebilehti vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele. Teenused võivad hõlmata, kuid mitte ainult, veebilehe disaini, arendust, sisu optimeerimist, veebimajutust ja tuge.

 

2.2 veeb.site jätab endale õiguse määrata kindlaks, kuidas Teenuseid osutatakse, kuid tagab, et need vastavad kliendi ärivajadustele.

 

2.3 veeb.site teeb kõik endast oleneva, et tagada teenuste kõrge kvaliteet ja vastavus kliendi eelarvele.

 

2.4 Klientidel on võimalus osaleda teenuste osutamises, kuid see pole kohustuslik. veeb.site võib osutada kõiki teenuseid iseseisvalt, vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele.

 

2.5 veeb.site on pühendunud kliendi veebilehe pidevale innovatsioonile ja kasvule, pakkudes strateegiaid ja lahendusi, mis aitavad klientidel saavutada nende ärivajadusi.

 

3. Maksetingimused

 

3.1 Teenuste eest tuleb tasuda 50% ettemakse projekti alguses ja ülejäänud 50% peale projekti lõpetamist. 

 

3.2 Igakuine hooldustasu on määratud individuaalselt ja see tuleb tasuda igakuiste maksetena, mille maksetähtaeg on 14 päeva peale arve esitamist.

 

3.3 Kui makseid ei tehta õigeaegselt, võib veeb.site peatada teenuste osutamise kuni maksete laekumiseni.

 

4. Tagastus- ja tühistamispoliitika

 

4.1 Klientidel on õigus loobuda teenustest ja nõuda tagasimakset 14 päeva jooksul pärast ettemakse tasumist, kui veeb.site pole veel alustanud teenuste osutamist. Pärast teenuste osutamise algust ei saa ettemakse tagasi maksta.

 

4.2 Klientidel on õigus tühistada igakuise hooldustasu maksmine, teatades veeb.site'ile kirjalikult vähemalt 30 päeva enne järgmise makse kuupäeva. Hooldustasu tühistamisel lõpeb meie poolt pakutav veebimajutus ja muud hooldusteenused.

 

5. Vastutuse piiramine

 

5.1 veeb.site ei vastuta otseselt ega kaudselt mingite kahjude eest, mis tulenevad teenuste kasutamisest või nende kasutamise võimatusest, välja arvatud juhul, kui selline vastutus tuleneb kehtivatest seadustest.

 

6. Muudatused

 

6.1 veeb.site jätab endale õiguse muuta käesolevat lepingut ühepoolselt, avaldades muudetud lepingu veeb.site veebilehel. Teenuste edasine kasutamine pärast lepingu muutmist tähendab muudatuste aktsepteerimist.

 

Kui teil on küsimusi või vajate lisateavet meie teenuste või nende tingimuste kohta, palun pöörduge meie klienditoe poole aadressil klienditugi@veeb.site.

bottom of page